במות - גובה מנופים

בחר:
תצוגה
product image

460SJ

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 16.09 מ'
גובה משטח מורם 14.09 מ'
משקל עצמי 7,975 ק"ג
product image

660SJ

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 22.02 מ'
גובה משטח מורם 20.02 מ'
עומס מירבי 250 ק"ג
משקל עצמי 12,528 ק"ג
product image

860SJ

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 28.20 מ'
גובה משטח מורם 26.20 מ'
עומס מירבי 230 ק"ג
משקל עצמי 17,200 ק"ג
product image

1200SJP

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 38.73 מ'
גובה משטח מורם 36.73 מ'
משקל עצמי 18,500 ק"ג
product image

1350SJP

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 43.30 מ'
גובה משטח מורם 41.30 מ'
עומס מירבי 450 / 230 ק"ג (עומס מוגבל/לא מוגבל)
משקל עצמי 20,400 ק"ג
product image

1500SJP

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 47.72 מ'
גובה משטח מורם 45.72 מ'
עומס מירבי 230 / 450 ק"ג (עומס מוגבל/לא מוגבל)
משקל עצמי 22,000 ק"ג
product image

1850SJ

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 58.56 מ'
גובה משטח מורם 56.56 מ'
עומס מירבי 230 / 450 ק"ג (מוגבל/לא מוגבל)
משקל עצמי 27,187 ק"ג
product image

E600JP

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 20.39 מ'
גובה משטח מורם 18.39 מ'
עומס מירבי 230 ק"ג
משקל עצמי 7,815 ק"ג
product image

TOUCAN 10E

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 10.10 מ'
גובה משטח מורם 8.10 מ'
משקל עצמי 2,980 ק"ג
product image

E300AJP

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 10.97 מ'
גובה משטח מורם 8.97 מ'
משקל עצמי 7,100 ק"ג
product image

A38E

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 13.50 מ'
גובה משטח מורם 11.50 מ'
משקל עצמי 3,880 ק"ג
product image

E400AJPn

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 14.19 מ'
גובה משטח מורם 12.19 מ'
משקל עצמי 6,850 ק"ג
product image

E450AJ

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 15.72 מ'
גובה משטח מורם 13.72 מ'
משקל עצמי 6670 ק"ג
product image

450AJ

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 15.72 מ'
גובה משטח מורם 13.72 מ'
עומס מירבי 250 ק"ג
משקל עצמי 7,427 ק"ג
product image

520AJ

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 18.0 מ'
גובה משטח מורם 16.0 מ'
משקל עצמי 7,985 ק"ג
product image

600AJ

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 20.46 מ'
גובה משטח מורם 18.46 מ'
משקל עצמי 10.660 ק"ג
product image

800AJ

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 26.38 מ'
גובה משטח מורם 24.38 מ'
משקל עצמי 16,110 ק"ג
product image

1250AJP

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 40.30 מ'
גובה משטח מורם 38.30 מ'
משקל עצמי 21,000 ק"ג
product image

1500AJP

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 48.15 מ'
גובה משטח מורם 46.15 מ'
משקל עצמי 26,027 ק"ג
product image

ES1330

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 5.80 מ'
גובה משטח מורם 3.80 מ'
משקל עצמי 900 ק"ג
product image

ES1530

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 6.50 מ'
גובה משטח מורם 4.50 מ'
משקל עצמי 880 ק"ג
product image

SJ3215

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 6.27 מ'
גובה משטח מורם 4.27 מ'
משקל עצמי 1148 ק"ג
product image

ES1932

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 7.80 מ'
גובה משטח מורם 5.80 מ'
משקל עצמי 1565 ק"ג
product image

2032ES

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 8.10 מ'
גובה משטח מורם 6.10 מ'
עומס מירבי 360 ק"ג
משקל עצמי 1970 ק"ג
product image

2632ES

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 9.77 מ'
גובה משטח מורם 7.77 מ'
משקל עצמי 2135 ק"ג
product image

2646ES

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 9.92 מ'
גובה משטח מורם 7.92 מ'
משקל עצמי 2740 ק"ג
product image

3246ES

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 11.68 מ'
גובה משטח מורם 9.68 מ'
משקל עצמי 2905 ק"ג
product image

4045R

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 13.96 מ'
גובה משטח מורם 11.96 מ'
עומס מירבי 350 ק"ג
משקל עצמי 3175 ק"ג
product image

4069LE

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 14.19 מ'
גובה משטח מורם 12.19 מ'
משקל עצמי 5300 ק"ג
product image

HL220 E12

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 21.7 מ'
גובה משטח מורם 19.7 מ'
משקל עצמי 9,220 ק"ג
product image

HL275 H25

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 27.20 מ'
גובה משטח מורם 25.20 מ'
משקל עצמי 24,980 ק"ג
product image

260MRT

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 9.92 מ'
גובה משטח מורם 7.92 מ'
משקל עצמי 3,700 ק"ג
product image

330LRT

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 12.20 מ'
גובה משטח מורם 10.00 מ'
משקל עצמי 6,600 ק"ג
product image

430LRT

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 15.11 מ'
גובה משטח מורם 13.11 מ'
משקל עצמי 7700 ק"ג
product image

530LRT

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 18.15 מ'
גובה משטח מורם 16.15 מ'
משקל עצמי 8,850 ק"ג
product image

HL220 D25

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 21.7 מ'
גובה משטח מורם 19.7 מ'
משקל עצמי 11,990 ק"ג
product image

20MVL

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 7.98 מ'
גובה משטח מורם 5.98 מ'
משקל עצמי 1090 ק"ג
product image

1230ES

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 5.66 מ'
גובה משטח מורם 3.66 מ'
משקל עצמי 790 ק"ג
product image

X14J

גובה מנופים

צפה
גובה משטח מורם 10.15/11.80 מ' (נגישות לא מוגבלת/מוגבלת)
משקל עצמי 1398 ק"ג
product image

X17PLUS

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 16.96 מ'
גובה משטח מורם 14.96 מ'
משקל עצמי 2190 ק"ג
product image

X23J

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 23.10 / 21.70 מ' (נגישות לא מוגבלת/מוגבלת)
גובה משטח מורם 21.10 / 19.70 מ' (נגישות לא מוגבלת/מוגבלת)
משקל עצמי 3,090 ק"ג
product image

X26PLUS

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 25.60 מ'
גובה משטח מורם 23.60 מ'
משקל עצמי 4,365 ק"ג
product image

4017RS

גובה מנופים

צפה
גובה עבודה 17.10 מ'
משקל עצמי 11,500 ק"ג